Tężnie, tarasy widokowe i Grota Solankowa

Uwaga!
Informujemy, iż dnia 14.09.2020 r. rozpoczynamy remont tężni nr 1 oraz znosimy opłatę za wstęp na obszar tężniowy. Pierwszy etap inwestycji obejmuje prace na odcinku od tunelu (przejście przy tarasie widokowym nr 1) do końca tężni nr 1 - ul.Staszica (tężnia nr 3). Spacer przy tężni numer 1 będzie możliwy na odcinku od wejścia przy ul. Tężniowej do tarasów widokowych. Dla kuracjuszy pozostaje otwarty taras widokowy tężni nr 1, obaszar przy tężni nr 2 oraz Grota Solna (tężnia nr 2). Godziny otwarcia czynnych obiektów pozostają bez zmian tj. 10.00-16.00.

 

Obszar tężniowy

Typ biletu

Cena w dni powszednie

Cena w soboty, niedziele i święta

Szczegóły

Bilet normalny

4,00 PLN

 

5,00 PLN

 

 

Bilet ulgowy

2,00 PLN

 

2,50 PLN

 

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun, kombatanci, kuracjusze sanatorium Grażyna, Dom  Zdrojowy, Szpital nr I/Łazienki Uzdr nr 1

Bilet ze zniżką EURO, kartą BIT

3,60 PLN

 

4,50 PLN

 

Europejska karta młodzieżowa www.euro26.pl 
Regionalna karta turystyczna Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń www.kartabit.pl

 

Bilety dla rodzin

Cena w dni powszednie

Cena w soboty, niedziele i święta

Szczegóły

Rodzinny

10,00 PLN

 

12,50 PLN

 

2 osoby dorosłe + co najmniej 2 dzieci

Karta Dużej Rodziny

2,90 PLN

1,30 PLN

3,40 PLN

1,70 PLN

Bilet normalny

Bilet ulgowy

 

Karnety wielokrotnego wejścia

Typ karnetu

Cena

Szczegóły

Karnet normalny tygodniowy 7 dni

24,00 PLN

 

 

Karnetulgowy 
tygodniowy 7 dni

12,00 PLN

 

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun, kombatanci, kuracjusze sanatorium Grażyna, Dom  Zdrojowy, Szpital nr I

Karnet dwutygodniowy normalny 14 dni

40,00 PLN

 

 

Karnet dwutygodniowy ulgowy 14 dni

20,00 PLN

 

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun, kombatanci, kuracjusze sanatorium Grażyna, Dom  Zdrojowy, Szpital nr I

Karnety dla rodzin

Cena

Szczegóły

Rodzinny tygodniowy 7 dni

60,00 PLN

 

2 osoby dorosłe + co najmniej 2 dzieci

Rodzinny dwutygodniowy 14 dni

100,00 PLN

 

2 osoby dorosłe + co najmniej 2 dzieci

Karta Dużej Rodziny

Karnet tygodniowy 7 dni

Karnet tygodniowy 7 dni

Karnet dwutygodniowy 14 dni

Karnet dwutygodniowy 14 dni

17,00 PLN/osoba

8,50 PLN/osoba

 

30,00 PLN/osoba

15,00 PLN/osoba

 Karnet normalny

 

Karnet ulgowy

 

Karnet normalny

 

Karnet ulgowy

 

 Bezpłatne  wejście

Dzieci do lat 4

Pod opieką osoby dorosłej

 

Opiekun grupy dziecięcej

1 opiekun na 10 podopiecznych

Pod warunkiem zakupu biletu przez członków grupy dziecięcej

Przewodnik grupy zorganizowanej

1 przewodnik na 30 osób

Pod warunkiem zakupu biletu przez członków grupy zorganizowanej

Mieszkańcy Ciechocinka

 

 

Dzieci Kuracjusze Sanatorium Markiewicz

Wejście wraz z opiekunem
(1 osoba)

Pod warunkiem posiadania przez dziecko karty pobytowej

Kuracjusze obiektów sanatoryjnych branżowych

 

Pod warunkiem posiadania karty uprawniającej do wejścia, wydanej przez obiekt sanatoryjny


Ulgi i zwolnienia z opłat:

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty okazuje upoważnionemu pracownikowi PUC S.A. ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp:

  1. Legitymacje szkolna.
  2. Legitymacja osoby niepełnosprawnej (w przypadku braku informacji o stopniu niepełnosprawności wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z imieniem, nazwiskiem oraz stopniem niepełnosprawności, pozostałe dane mogą zostać zanonimizowane).
  3. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie.
  4. Karta zniżkowa.
  5. Dokument potwierdzające wiek.
  6. Aktualna karta pobytowa lub zabiegowa.
  7. Zaświadczenie o zameldowaniu w Ciechocinku.

 

Taras widokowy tężni nr I, Grota solankowa (tężnia nr II)

Otwarte tylko w weekendy  w godzinach 10.00 - 16.00

Cennik biletów jednokrotnego wejścia:

Typ biletu

Cena

Szczegóły

Bilet normalny

5,00 PLN

 

Bilet ulgowy

2,50 PLN

Dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekun, kombatanci, kuracjusze obiektów PUC S.A.

Bilet z kartą BIT

4,50 PLN

Regionalna karta turystyczna Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń www.kartabit.pl

Karta Dużej Rodziny

4,30 PLN

2,30 PLN

Bilet normalny

Bilet ulgowy


Bezpłatne wejście:  

Dzieci do lat 4

Pod opieką osoby dorosłej

Osoby, którym przysługują ulgi, proszone są o okazanie stosownych dokumentów: potwierdzających wiek dziecka, legitymacji, kart zniżkowych, karty pobytowej lub meldunkowej UC S.A.
Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych taras i grota mogą być nieczynne.

Zobacz także

WYDARZENIA