Fontanna Grzybek - aktualizacja

Dnia 30 kwietnia br., zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem zadań, otrzymaliśmy ekspertyzę stanu technicznego fontanny Grzybek. Dokument ten wskazuje m.in. przyczynę uszkodzenia czaszy fontanny oraz zawiera projekt odtworzenia zabytku. W następstwie powyższego złożyliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków delegatura we Włocławku stosowne dokumenty w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie prac remontowych. Niezwłocznie po otrzymaniu w/w zgody złożymy w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i rozpoczniemy przygotowania do prac odtworzeniowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie zamknąć drogę formalną i przystąpić do prac remontowych. Wszystkie instytucje od których czekamy na decyzję traktują sprawę „Grzybka” priorytetowo i zobowiązały się do procedowania dokumentów w trybie bezzwłocznym. 

Zobacz także

WYDARZENIA