Ciechocińska fontanna „Grzybek” uszkodzona – katastrofa budowlana

4 kwietnia, w Ciechocinku, odbyło się posiedzenie komisji powołanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, a w jej skład weszli przedstawiciele PINB, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i PUC S.A. Komisja ustaliła, iż 3 kwietnia doszło do katastrofy budowlanej – uszkodzeniu uległa część fontanny „Grzybek”.

Z wcześniejszych okresowych przeglądów technicznych wynikało, że obiekt ten był w stanie zadawalającym. Ustalono prawdopodobne przyczyny katastrofy: warunki atmosferyczne (wiatr, mróz), sól zawarta w solance, wzmożony ruch uliczny. Czasza Grzybka poddana takim warunkom mogła posiadać mikro pęknięcia. Uruchomiona fontanna (30 marca) po przerwie zimowej, w wyniku obciążenia uległa uszkodzeniu poprzez załamanie się czaszy fontanny. Zlecona przez właściciela obiektu ekspertyza określi konkretne przyczyny.

Zobacz także

WYDARZENIA