Trwają prace związane z analizą stanu fontanny „Grzybek”

Trwają prace związane z analizą stanu fontanny „Grzybek”

Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Budowlanego Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. powołało zespół ekspertów z dziedziny budownictwa o specjalizacji hydrotechnicznej. Zespół wykona  ekspertyzę  fontanny „Grzybek” uwzględniającą stan techniczny konstrukcji czaszy, niecki basenu i słupa fontanny po katastrofie budowlanej z dnia 3 kwietnia 2018r. Stosowny dokument ma być sporządzony do 30 kwietnia br.

Już w dniu dzisiejszym prowadzone są próby obciążeniowe pozostałości czaszy, słupa podtrzymującego oraz niecki basenowej fontanny. Równolegle spółka wystąpiła z pismem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podanie warunków i wytycznych w celu przeprowadzenia remontu odtworzeniowego fontanny Grzybek.

Zobacz także

WYDARZENIA