Dofinansowania WFOŚiGW

 • 2013 - Termomodernizacja SU nr 3 im. dr Markiewicza - I etap

  Informujemy, że Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.  w ramach pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielanej w formie oprocentowanej pożyczki podpisało umowę numer PW 13043/OA-wnc  w dniu 22.11..2013 roku na przedsięwzięcie...

  więcej
 • 2014 - Termomodernizacja SU nr 3 im. dr Markiewicza - II etap

  Termomodernizacja budynków wraz z modernizacją kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym o mocy 1,7 MW, wymiennikowni i instalacji gazu Szpitala Uzdrowiskowego nr III „Markiewicz” zlokalizowanego przy ul. Staszica 5 i 7 w Ciechocinku. Etap II Termomodernizacja budynków.

  więcej
 • 2014 - Termomodernizacja SU nr 4 Dom Zdrojowy

  Przebudowa, termomodernizacja i remont obiektu Szpitala Uzdrowiskowego Nr IV „Dom Zdrojowy” przy ul. Leśnej 3, 87-720 Ciechocinek projekt: Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego nr IV „Dom Zdrojowy” oraz podniesienie standardu technicznego obiektu poprzez przebudowę basenu ze stacją uzdatniania wody, poprawę dostępności osób niepełnosprawnych oraz prace termomodernizacyjne.

  więcej

Zobacz także

WYDARZENIA