2010 - Basen rehabilitacyjny Szpital Uzdrowiskowy nr 1

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 6.2 „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zakończyło realizację projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego Nr 1 w Ciechocinku poprzez przebudowę basenu małego przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S. A.”.

Projekt zyskał uznanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej) w związku z czym podpisano umowę nr WPW.I.3043-6-6-429/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 o dofinansowanie ww. projektu, który został zarejestrowany po numerem RPKP.06.02.00-04-004/10.

Inwestycja, będąca przedmiotem projektu polegała na przebudowie i uruchomieniu małego basenu w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 1 w Ciechocinku. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace budowlane oraz nabyte środki trwałe niezbędne do uruchomienia nowej usługi „basen z hydromasażem” w postaci:

  • wodospadu masującego
  • masażu ściennego
  • dźwigu dla osób niepełnosprawnych
  • zestawu rowerowego do ćwiczeń w wodzie

Zakupiony został także infokiosk, który ma zapewnić kuracjuszom odpowiedni dostęp do informacji na temat obiektu.
Koszt realizacji projektu to kwota 873.493,05 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 289.947,28 zł, natomiast współfinansowanie ze środków budżetu państwa wyniesie 51.167,17 zł. Całkowite dofinansowanie stanowi 39,99% wydatków kwalifikowanych związanych z projektem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 , oraz budżetu państwa.

Zobacz także

WYDARZENIA