2014 - Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. dr Markiewicza w Ciechocinku

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 2.3. – Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza ”Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zakończyło realizację projektu pt. „Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. dr Markiewicza w Ciechocinku” Projekt był realizowany od stycznia 2013r. do lipca 2015r.

Projekt został dofinansowany na podstawie umowy nr WP-II-W.433.2.22.2013 z dnia 29 kwietnia 2015 o dofinansowanie ww. projektu, który został zarejestrowany pod numerem RPKP.02.03.00-04-055/14.

Przedmiotem inwestycji była termomodernizacja kompleksu obiektów Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im dr Markiewicza. Termomodernizacja została przeprowadzona w obiektach części hotelowej, zabiegowej z basenem, budynku szkoły i pozostałych. Przebudowano także kotłownię gazową, oraz zainstalowano w obiekcie kolektory słoneczne.

Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 6.889.972,59 zł, koszt kwalifikowalny projektu wynosi 6.337.821,56 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5.387.148,33 zł stanowiące 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. wyniósł 1.502.824,26 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz także

WYDARZENIA