Muzeum Warzelni Soli

 

Informacje Cennik Ulgi Regulamin Patron Zwiedzanie Projekt Archiwum Galeria

 

 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe informacje

ul. Solna 6, Ciechocinek

Muzeum otwarte jest codziennie w godzinach 10:00 – 17:00!

 alt=

Ciechocińska Warzelnia Soli to unikatowy zarówno w skali kraju i świata zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej.

To właśnie na terenie Warzelni Soli od 185 lat niezmiennie, w sposób tradycyjny wytwarza się ciechocińską sól spożywczą. Zatężoną na tężniach solankę ogrzewa się tu w płaskich, otwartych naczyniach zwanych panwiami. Podczas warzenia z solanki wytrącają się kryształki soli. Do  produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z warzeniem soli są wykonywane ręcznie przez pracowników zwanych ,,warzelnikami”. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas warzenia otrzymuje się także Ciechociński Szlam i Ług posiadające właściwości lecznicze.

W Zabytkowej Warzelni Soli, w  części nieużywanej do produkcji utworzono  muzeum. Znajduje się tu wiele eksponatów związanych z warzelnictwem i działalnością uzdrowiskową Ciechocinka, między innymi dawne aparaty do gimnastyki leczniczej z początku XX wieku. 

top

 

Cennik 

Typ biletu
Cena

Bilet normalny

15,00 PLN / os.

Bilet ulgowy

8,00 PLN / os.

Bilet z Kartą Seniora

13,50 PLN / os.

Bilet z Kartą Dużej Rodziny normalny

10,00 PLN / os.

Bilet z Kartą Dużej Rodziny ulgowy

6,00  PLN / os.

Bilet dla grup zorganizowanych

13,50 PLN / os.

Bilet rodzinny

30,00 PLN / grupa

 

 1. Bilet ulgowy - dzieci i młodzież do lat 18, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun, kombatanci, kuracjusze: Sanatorium Grażyna, Domu Zdrojowego, Szpitala Uzdrowiskowego Nr I / Łazienek Uzdrowiskowych nr 1.
 2. Bilet z Kartą Seniora - honorowane karty: AS Aktywny Senior, Rudzka Karta Seniora, Czeladzki Senior 60+, Garwolińska Karta Seniora, Goślińska Karta Seniora, Wrocławska Karta Seniora, Wołowska Karta Seniora.
 3. Bilet dla grup zorganizowanych - przysługuje grupie liczącej powyżej 30 osób. Przewodnik grupy korzystającej z biletu dla grup zorganizowanych wchodzi za darmo.
 4. Bilet rodzinny - przysługuje rodzinie składającej się z maksymalnie 6 osób, w tym do 2 osób dorosłych i do 4 dzieci (w wieku 7-17 lat).

top

 

Ulgi i zwolnienia z opłat

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty okazuje upoważnionemu pracownikowi Uzdrowiska Ciechocinek S.A. ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Ulgi

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego w Ciechocinku przysługuje:

 1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom.
 2. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
 3. Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
 4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
 5. Kombatantom.
 6. Posiadaczom karty: AS Aktywny Senior, Rudzka Karta Seniora, Czeladzki Senior 60+, Garwolińska Karta Seniora, Goślińska Karta Seniora, Wrocławska Karta Seniora, Wołowska Karta Seniora"
 7. Grupie liczącej powyżej 30 osób.
 8. Rodzinie składającej się z maksymalnie 6 osób, w tym do 2 osób dorosłych i do 4 dzieci (w wieku 7-17 lat).
Zwolnienia z opłat

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego w Ciechocinku przysługuje:

 1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 4. Posiadaczom Karty Polaka.
 5. Dzieciom do lat 7.
 6. Osobom przebywające na pobycie w obiektach Uzdrowiska Ciechocinek S.A. - za okazaniem karty pobytowej lub meldunkowej.
 7. Opiekunom grupy dziecięcej - 1 opiekun na 10 podopiecznych, pod warunkiem zakupu biletu przez członków grupy dziecięcej.
 8. Przewodnikom grupy zorganizowanej- 1 przewodnik na 30 osób, pod warunkiem zakupu biletu przez członków grupy zorganizowanej (nie dotyczy karnetu SZLAK SOLANKOWY).
 9. Kuracjuszom (dzieci) Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dra Markiewicza - wejście wraz z opiekunem (1 osoba) pod warunkiem posiadania przez dziecko karty pobytowej.

top

 

Regulamin

 § 1
 1. Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego w Ciechocinku prowadzone jest przez Zarząd Uzdrowiska Ciechocinek S.A.
 2. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum odbywa się w ustalonych godzinach.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji i cen biletów są zamieszczone przy kasie biletowej oraz na stronie internetowej uzdrowiskociechocinek.pl.
 4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
§ 2
 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 4. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i elementów architektury ekspozycyjnej z wyjątkiem tych, przy których pojawia się odpowiednia informacja.
 5. Zabrania się wchodzenia na podesty i ceglane podbudówki przy urządzeniach ciągu produkcyjnego oraz przechodzenia do części budynku wyłączonych z ekspozycji.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione na terenie ekspozycji.
 7. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do obowiązującej godziny zamknięcia.
 8. Na teren ekspozycji nie można wprowadzać zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta).
 9. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum broni, amunicji oraz innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu.
 10. Zabrania się palenia oraz używania otwartego ognia na terenie ekspozycji muzealnej.
 11. Zabrania się wnoszenia i spożywania jedzenia i picia na terenie ekspozycji.
 12. Zabrania się rejestrowania materiałów filmowych dostępnych w kiosku multimedialnym i podczas projekcji kinowych.
 13. Wykorzystywanie materiałów wizualnych, dźwiękowych i multimedialnych utworzonych na terenie Muzeum w celu innym niż użytek prywatny wymaga zgody Zarządu UC S.A.
 14. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej.
 15. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 16. Ewentualne skargi i wnioski prosimy wysyłać na adres:

  Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek
  e-mail: sekretariat@uzdrowiskociechocinek.pl

 

top

 

Patron muzeum


Polski przemysłowiec, mineralog, ziemianin, przedstawiciel władz powstania listopadowego w Stambule i Paryżu, wizjoner. Konstanty Wolicki zajmuje szczególne miejsce w dziejach Ciechocinka. Dostrzegł ogromny potencjał ciechocińskich słonych źródeł i jako pierwszy konsekwentnie poprowadził szeroki zakres działań mających na celu wykorzystanie przemysłowe solanek. Kupił ziemie należące do ziemianina Józefa Zawadzkiego, na których znajdowały się źródła solankowe. Następnie przekazał je Skarbowi Królestwa Polskiego i zobowiązał się do wybudowania na tym terenie warzelni soli.
W 1829 r. został mianowany przez księcia Ksawerego Druckiego–Lubeckiego dyrektorem źródeł w Ciechocinku. Szeregiem przedsięwzięć i starań wzniósł na terenie ówczesnego Słońska warzelnię soli i dwie tężnie, które funkcjonują do dziś. Na cześć Konstantego Leona Wolickiego 8 czerwca 2011 r. jedno z najstarszych drzew - dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody w ciechocińskim parku Zdrojowym, otrzymało miano „Dąb Konstanty”. Imię zasłużonego dla Ciechocinka przemysłowca otrzymał również skwer w centrum miasta. W październiku 2018 r. Wolicki został patronem Ciechocińskiej Fabryki Soli, natomiast w dwusetną rocznicę rozpoczęcia budowy tężni i warzelni soli, przed siedzibą Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. odsłonięto obelisk ku jego czci.

top

 

Zwiedzanie

top

 

Darmowy projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Trzecia edycja naszego projektu edukacyjnego została zakończona. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach już w przyszłym roku! O terminie wznowienia zapisów będziemy informować za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz na stronie internetowej. Dziękujemy za udział w naszym projekcie i do zobaczenia już wkrótce! 

Projekt edukacyjny  pt. „Solą w oko… o warzeniu, salinach i innych skarbach Ciechocinka” skierowany jest do dzieci i młodzieży klas I-V szkół powiatu aleksandrowskiego. Podczas zajęć uczniowie szkół mogą zobaczyć eksponaty związane z warzelnictwem oraz z działalnością uzdrowiskową m.in. urządzenia wykorzystywane w produkcji soli spożywczej, zabytkowe elementy tężni solankowych czy aparaty do gimnastyki leczniczej z początku XX wieku. Ideą projektu jest przybliżenie historii Ciechocinka, lecznictwa uzdrowiskowego, a także blisko dwustuletniej procedury wytwarzania lokalnych produktów zdrojowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych animatorów, a udział w nich jest BEZPŁATNY. Nauczycieli, którzy są zainteresowani udziałem w darmowych, grupowych zajęciach muzealnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

a.kraszewska@uzdrowiskociechocinek.pl
tel. 509 445 663

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REZERWACJI - KLIK

top

 

Cyfrowe archiwum historii Ciechocinka

Zapraszamy do wspólnego tworzenia CYFROWEGO ARCHIWUM HISTORII CIECHOCINKA! Razem możemy stworzyć niepowtarzalne świadectwo dziedzictwa uzdrowiska! Jak wiecie w naszym Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego pokazujemy Wam zacny kawałek historii Uzdrowiska Ciechocinek oraz jego mieszkańców - zarówno w sferze lecznictwa uzdrowiskowego, zabytkowej infrastruktury, jak i tradycji warzenia soli oraz innych produktów zdrojowych. Każdego dnia poszerzamy nasze zbiory, by móc edukować, inspirować i kształcić. Wiemy, że wielu z Was jest w posiadaniu archiwalnych materiałów dotyczących Ciechocinka - zdjęć rodzinnych, pocztówek czy wspomnień nawiązujących życia miasta na przestrzeni lat. Podziel się nimi z nami, by wspólnie stworzyć archiwum, które wykorzystamy w celach edukacyjnych - przy tworzeniu wystaw czasowych czy innych ekspozycji, które będa edukować zarówno tych starszych, jak i młodszych! Zainaugurujemy nową erę w zbieraniu, dzieleniu się i odkrywaniu historii miasta! 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

REGULAMIN ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

top

 

Galeria zdjęć

Noc Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego

top

 

Zobacz także

AKTUALNOŚCI

Ta strona korzysta z plików cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poniżej możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Domena Typ Czas trwania
_ga .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 2 years
_gid .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 day
_gat_gtag_[id] .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 minute
_ym_d .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 year
_ym_visorc .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic session
_ym_isad .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 2 days
_ym_uid .uzdrowiskociechocinek.pl Statistic 1 year

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz wybór Zatwierdź wszystko